KKV energia hitel

Betű méret: - +
print

Program kódszáma: GINOP-8.4.1/B-16

A HITELPROGRAM CÉLJA

A hitelprogram Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan, pénzügyi szempontból életképes és jövedelemtermelő beruházásait támogatja, amelyek megújuló energiaforrás (a szélenergia kivételével) felhasználásával hálózatra termelés céljából villamos energiát vagy kapcsolt hő és villamos energiát állítanak elő.

KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE

A hitelprogram keretében Kölcsönre jogosult a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete alapján Mikro-, Kis- vagy Középvállalkozásnak minősülő Gazdasági Társaság, Egyéni Vállalkozó, Egyéni Cég és Szövetkezet.

Nem kizárt annak lehetősége, hogy olyan, az illetékes bíróság vagy hatóság által már bejegyzett vagy nyilvántartásba vett vállalkozás is Kölcsönben részesüljön, amely az adott gazdasági éven belül kezdte meg működését.

A Projekt megvalósítási helye a Végső Kedvezményezett Magyarországon, a Közép-Magyarország régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a projektmegvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő szervezet székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a Kölcsönt igénylő Közép-Magyarország régión kívüli telephelyén vagy fióktelepén valósul meg.

A megvalósulási helynek a hitelkérelem benyújtásakor már bejegyzésre kell kerülnie a cégkivonatba, valamint a későbbiekben igazolni kell azt is, hogy ott valóban gazdasági tevékenység folyik. Ez alól kivétel az, amikor a Projekt székhely, telephely vagy fióktelep vásárlását is tartalmazza, ez esetben a bejegyzés folyósítási feltétel.

HITEL ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Kölcsön összege: minimum 1 millió Ft, maximum 1.000 millió Ft.

Kamat: 0 %/év

A Hiteligénylőnek legalább a Projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt Saját Forrással kell rendelkeznie.

KÖLCSÖN FUTAMIDEJE

 • Új gép vagy új berendezés beszerzése esetén az eszköz Tao tv. szerinti amortizációjának végéig;
 • ingatlanberuházás esetén a szerződéskötéstől számított maximum 15 év;
 • immateriális javak beszerzése esetén maximum 5 év.

A fenti pontok kombinációja esetén a maximális futamidőt a leghosszabb maximális futamidővel rendelkező hitelcélhoz tartozó futamidő alkalmazásával szükséges meghatározni.

BIZTOSÍTÉKOK

Az elvárt fedezettség mértéke az egyes hitelcéloktól függően az alábbi:

 • új gép vagy új berendezés vásárlása esetén elégséges a megvásárolt gép, berendezés fedezetként, az elvárt fedezettségi szint a befogadási értékekből számítva a tőkekitettség 40%-a;
 • Ingatlanberuházás esetén a beruházás tárgya elégséges fedezetként, az elvárt fedezettségi szint a befogadási értékekből számítva a tőkekitettség 70%-a;
 • az a) és b) pontba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a befogadási értékekből számítva a tőkekitettség 100%-a;
 • több hitelcél esetén a fedezettségi szintet az egyes hitelcélokat érintő tőkekitettséggel súlyozottan kell aggregáltan megállapítani.

A beruházás tárgyát kötelező a fedezeti körbe bevonni és az a futamidő végéig nem idegeníthető el.

A beruházás tárgyán kívül az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:

 • Ingatlanon alapított jelzálog;
 • ingó dolgon alapított jelzálog (gépen, berendezésen, járművön);
 • fizetésiszámla-követelésen alapított óvadék;
 • Gazdasági Társaság és Szövetkezet esetén a tulajdonos készfizető kezessége;
 • egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A) Előkészítési tevékenységek (önállóan nem, csak valamely beruházási tevékenységgel együtt támogathatóak):

 • projekt-előkészítési tevékenységek: előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése, azaz
  • műszaki, kiviteli és tendertervek elkészítése, ezek hatósági engedélyeztetése,
  • statikai szakvélemény elkészítése,
  • amennyiben jogszabály szerint kötelező – környezeti hatástanulmány elkészítése.

B) Beruházási tevékenységek:

 • ingatlanvásárlás;
 • műtárgy, valamint a Projekt szempontjából feltétlenül szükséges épület5 építési, kivitelezési költségei;
 • új tárgyi eszköz beszerzése;
 • immateriális javakra irányuló beruházás (önállóan nem, csak valamely másik beruházási tevékenységgel együtt támogatható).

C) Megvalósításhoz kapcsolódó költségek (önállóan nem, csak valamely beruházási tevékenységgel együtt támogathatóak):

 • terület-előkészítési költségek;
 • szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:
  • műszaki ellenőri szolgáltatás,
  • egyéb mérnöki szolgáltatás,
  • hatósági szolgáltatások (hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek.

HITELKÉRELEM BENYÚJTÁSA

A hitelkérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező Közvetítőhöz nyújtható be. A Közvetítők listáját az MFB Zrt. a www.mfb.hu és a www.mfbpont.hu honlapokon teszi közzé.

A hitelprogram keretében utoljára 2018. június 30-án lehet hitelkérelmet benyújtani.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: KKV energia hitel

Hírek

 • Koronavírus: ezekben az országokban a legsúlyosabb a helyzet

  5,3 millió felett a fertőzöttek száma.

  2020. 05. 24.

  Tovább
 • Koronavírus: minden korlátozást feloldanak egy német tartományban

  Június 1-től lép életbe a döntés.

  2020. 05. 24.

  Tovább
 • Meggyógyult a koronavírusból egy 107 éves iráni nő

  Egy vidéki kórházban ápolták.

  2020. 05. 24.

  Tovább